Сын есим шырайларына мысалдар

 

 

 

 

Подробнее Масаттары: Сын есмн шырайлары мен салыстырмалы шырайа малмат беру.1) Сын есмн шырайларын ажырата блу. Салыстырмалы шырай.Блмд баалау : Баалау параы арылы бааланады. Жай шырай Слу, а, кшкене, т.б. ережес. Мысалы, ол ауаны тазалыын, дниен кедгн, адамны жомарттыын ешандай салыстырусыз блдред.. С.е.-ыра, -рек, -ра, -рек. Ответ: 1.А боз 2.ара торы 3.А жузд 4.

ыр мурынды 5.ыпша белд. Кшейтпел шырай негзг сын есмге кшейткш буынды осу арылы жасалады: жап-жасыл ап-ара, ап-аласа, боп-боз, аппа т.б. Size: 1.18 Mb. Мынау- мен жрегмызыушылыты ояту. На Студопедии вы можете прочитать про: Сын есм имя прилагательное. Ерубаев) Аппа ет , ып-ызыл бет , жап-жалааш, ара шаш ызыл жзд жасыранда. Маына.мысалы. 2Кестедег лг бойынша берлген сын есм сздерге жрна осып, салыстырмалы жне кшейтпел шырай жасадар. Мысалы, жасыл (алап), сарыш (гл), тп-ттт (алма), жаман (дет), жасы (асиет), зынСын есмн трлену оны шырай формасына ену. Шырай категориясы р трл сапаны емес, керснше, сас заттарды бркелк сынды, санды, сапалы дрежесн салыстыруа ызмет етед. Сын есм шырайларына 5 мысал келтр. степень. Торайыров атындаы Павлодар мемлекеттк университетн ылыми кеесмен басуа сынылды Туынды сын есмн жасалуы. Образовательный портал Мегамозг. Сын есм жасайтын жрнатарды атадар, мысал келтрп, длелдедер.

Сын есмн шырайы: Салыстырмалы жне кшейтпел шырай Суреттерге арап, мысалдар арылы ережесн шыару.«Км тапыр?» (халыты педагогиканы олдану) 1.з ыса, з нса, Сз аймаын есде ста.

Сабаты таырыбы: Сын есмн шырайлары. Не имеет специальных морфологических показателей. Бастауыш сыныптарда оытылатын морфологялы ымдарды мазмны мен оларды зара сабатастыы Белгл бр заттын сындык сапасынын баска бр затын сындык сапасынан артык не кем екендгн, р трлу дрежелк сипатын блдретн сын есмнн белгс шырай деп аталады. раан сйлемдернен сын есмн салыстырмалы шырай жрнаын табу. жасалу жолдары. Олай болса, бртектес тр мен тст, сапа мен белгн, ис пен дмн р илы редерн шырай деймз.Кркем дебиеттен сын есм шырайларына ш мысалдан терп жазыдар. Шырай тек сын есмге тн форма. 1. Затты трл белглерн арасын анытап, не Читать тему: Таырыбы: Сын есм. Шырай. степень. Шырай жасау?а негз болатын т?л?а сапалы? сын есм. Таырыбы: Сын есм». Сын есмн шырайлары (степени сравнения имен прилагательных) «Шырай» деген сзд маынасы «, тр, кейп, крк, ажар» дегендерд Сын есмн шырайларын трлер. Жай шырай. мысалдар. 2) Сыни трыда ойлау аблет мен сауаттылыын дамыту. Сайттан жктеу Файл салмаы4. Сын есм шырайларына 5 мысал келтр. аза тiлi |. Сын есмн шырайларыны жасалуын кесте бойынша оып, мегердер Шырай трлер Жрнатар Мысалдар 1 2 3 1. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар. Сапалы жне атысты сын есм дегенмз не? Мысал келтр. Зат есм деген не? Мысал. Асырмалы шырай — зат белглерн баса заттардан тым ктерп немесе тым тмендетп крсететн шырай тр шырай. Сын есмн шырай категориясыны анытамасын белглез. Сын есмн шырайлары сын есмн бртектес сапалы сынны бр-брнен айырмашылыын анытайтын категориясы. Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Сын есм шырайларына 5 мысал келтр. Д затты сынын зара салыстырады Сапалы сын есм шырай категорияларында бола алады.частей речи) Мысалы: сулы, сусыз, таулы, оралы, балалы, ашы еск т.б. Мысалы: й ш жап-жары, ауыз й тап-таза айнадай (С. аза тiлi |. Сын есм негзнен андай сйлем мшесн ызметн атарады? Вы находитесь на странице вопроса "Сын есмн салыстырмалы , кшейткш шырайларына мысалдар жазу керек.", категории "аза тiлi". Ответ: 1.А боз 2.ара торы 3.А жузд 4.ыр мурынды 5.ыпша белд. Сын есм андай? ай? Сратарына жауап беред Мысалы: а, кк, тамаша, ащы, тттi. Сын есм шырайларына 5 мысал келтр. салыстырмалы шырай сравнит. Тест. Сын есмн шырайлары, Салыстырмалы шырай , Презентация, ыса мерзмд жоспар, аза тл, ашы саба Мысалы, лкен лкенрек, кш кшлеу, кк ккшл т.б. Сергту ст. Презентация была опубликована 2 года назад пользователемДаниил Одоевский. жай.сынны, сапаны бр-брнен кем не артытыын крсететн сын есм. Ауызекi тiлде ане «» мiне «» дегендердi орнына сыпайыра анiкиiiз, мiнiкиiiз деп, м «» жне «» деудi Сын есмн шырайлары- степени сравнения прилагательных. 1. Сын есмн? шырайлары сапалы? сын есмдерден ?ана жасалады Сабаты масаты: оушылара сын есмн шырайларын мегерту, лтты дстрмзд рметтеуге трбиелеу.2-карточка (жамбас). Салыстырмалы шырай келес сздермен тркесте олданылады: араанда, гр, менкнен, сенкнен, сздкнен.Ескерту: -шыл,-шл осымшалары тек тр-тст блдретн а жне кк сын есмдерне ана жаланады. Шырай категориясы на сайте Лекция.Орг Сын есмн шырайлары. Мысалы: young (жас) younger (жасыра). Шырайды? жасалуыны? ?зндк ерекшелктер бар.1. Сын есмн шырайлары. - презентация. Сансызбаев Серкбол аза тл мен дебиет пн малм ызылорда облысы, азалы ауданы, Лахалы ауылы 93 орта мектеп аза тл. Жай шырай шырай трлерн брне негз болады, оны арнайы грамматикалы крсеткштер, осымшалары жо. Аылшын тлнде сын есм шырайларына баынбайтын ерекше стеулер?Сын есмнн 4 шырайына мысал керек болып тр? nurgeldi Тл, Сз 11.10.2011 сра ойды. ыса, толы, жел. 7 сынып. жай шырай простая степень. Бр тектес заттарды сапалыбелгсн не арты, не кемдгн, сапа белгсн р трл дрежеде болу асиетн блдред. алым Ахмет Байтрсынов сынды «тек сыны» жне «сыр сыны» деп екге блед де, сыр сынында шШаын шырай (ызылт, сарылт, кглдр, ышылтым т.б.) Мысалы: Марипа сыпайы брылып, ызара клд де, нрлы срылт кздерн Салыстырмалы шырай:Мысалы: Жасы-жасыра, тере-теререк, ащы- ащылау. Категория: Всем учителям.Просмотр содержимого документа «Тест. р алым шырай трлерн р трл блед. Сонда шырай категориясы жалпы сын есмге емес, сын есмн бр ана семантикалы тр - сапалы сын есмге ана тн екен.Мысалдаы грамматикалы сипаты жаынан сйытау шаш (сйы деген сапалы сын есм тау осымшасы стелу арылы салыстырмалы шырай трнде Сын есмн шырайлары- степени сравнения прилагательных. мысалдар. Сын есм шырайларыЗатты белглер бзд оршаан дниеде брде аны, брде кгрт, бсе, енд брде бр-брнен салыстырыла аарылып жатады. Оушыларды топа блу. Сапалы сын есм сын есмн ткелей з, яни затты тр-тсн, сын-сапасын анытайды. Жай шырай шырай трлерн брне негз болады, оны арнайы грамматикалы крсеткштер, осымшалары жо. Мысалы, ол ауаны тазалыын, дниен кедгн, адамны жомарттыын ешандай салыстырусыз блдред. Мысалдаы грамматикалы сипаты жаынан сйытау шаш (сйы деген сапалы сын есм - тау осымшасы стелу арылы салыстырмалы шырай трнде олданылан) пен оыр шашты арасында ешбр айырмашылы жо. Сабаты масаты: Блмдлк: Сын есмдерд трленун зат есмдермен Тип: Лекция Размер: 1.52 Mb. Мысалы, бигрек, биктеу, те бик, бп-бик дегенде бик деген негзг маына саталады, тек ана рек осылып Бл шырай негзг сын есмдерге кшейткш (стеме) буынды абаттастыру арылы жасалатын те нмд форма. Мысалы. Мысалы: Кш не лкен. 1-нса. Помогите! 1. 1. андай, ай деген сраа жауап беред Затты тр-тсiн, сапасын, дмн блдретн сздерд сын есм деймз. Сын есмн шырай формасына ену оны трлену деп аталады.Бр тектес сапалы сынны брнен екншсн арты я кемдгн,р трл. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есмн трлену туралы тснк беру, сабаа деген ызыушылыын арттыру жне негзг мселелерге аса кл блуге йрету Сын есмн шырайларын трлер. Мысалдар.Шырай тек сын есмге тн форма. рамына арай андай трлер бар? 6. Степень сравнения. Жай шырай шырай трлерн брне негз болады, оны арнайы грамматикалы крсеткштер, осымшалары жо. р топ 1 затты сипаттап беру керек. Шырай категориясы бр трл сынды белгн аиат мрде трл дрежеде болуын блдред. Сын есмн шырайлары Сабаты масаты: а) блмдлк: сын есм туралы тснктерн алыптастыру ) дамытушылы: трл дстерд пайдалана отырып, оушыларды ойлау аблеттерн, сздк орларын, байаышты асиеттерн дамыту2. йге тапсырма: 51-жаттыу.Кркем дебиеттен сын есм шырайларына ш мысалдан жазу. рине, бларды ( сын есмдерд) семантикалы Ол-сын есмн шырай категориясы. Решения: сын есим дегенимиз затты сынын, сапасын блдретн сз табы. С. -дау, -деу, -дай,-дей, -тау т.б. Мысалы, ол ауаны тазалыын, дниен кедгн, адамны жомарттыын ешандай салыстырусыз блдред.Сын есмн шырайлары, салыстырмалы шырайinfourok.ru/material.html?mid49325Ережес. «» деген ишаратты бiлдiрсе, мiне «» деген одаай крдiдер ме, айтаным осы едi не осы сиятанан баса маынада олданыла бередi. Положительная степень(без сравнения). жай шырай простая степень. салыстырмалы шырай сравнит. (маал). Жай шырай сын есмн зге шырайларыны жасалуына негз болады, сондытан жай шырайа осымша жаланбайды: long, good, little, bad, young, etc.Салыстырмалы шырай тудыратын жрна - -er. Таырыбы: Сын есм. ыса, толы, жел. Помогите! 1. Сын есмн шырайларын трлер. 5. Сапалы сын есмге жаланып,салыстырмалы шырай жасайтын жрнатарлг: толы-толытау-толыыра-толыша. Затты сын-сипатты шырайын танып-блуге сын есмн шырай формасы кмекке келед.

Схожие по теме записи:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©