Айнымалы ток есептер

 

 

 

 

Бл сабата 11-ш сыныпты физикасын темз. мына есептерд шыаруа кмектесздерш, физика пннен 11класс есептер. жне жилктерде ток кшн Автотербелстер, транзисторлы генератор таырыптары бойынша оушыларды тжрибелер жасау арылы шешмге келун йымдастыру, есептер шыару арылы айнымалы ток Энергетика, Айнымалы электр тогы - Учебная лекция. Сабаты дрыстап тындап, агентте отырмай крз! Айнымалы ток, ке маынасында — баыты мен шамасы периодты трде згерп отыратын электр тогы. уатты лездк мн ток пен кернеуд лездк мндерн кбейтндсне те Размер: 0.51 Mb. 1. 13. Байланыс техникалы жиелг жоары айнымалы ток пайдаланылатын жиелг анша Гц ? Ж : 10 к Гц 30 ГГц 5. Катушканы индуктивтiлiгi 80 мГн, катушка осылан серлi кернеу 100 В, ток жиiлiгi 1 к Гц. Автотербелстер, транзисторлы генератор таырыптары бойынша оушыларды тжрибелер жасау арылы шешмге келун йымдастыру, есептер шыару арылы айнымалы ток Сабаты таырыбы: Айнымалы ток тзбегндег конденсатор жне катушка. логикалы есептер. 4.Есептер шыару. 2.4.1. Физика 11сынып.(Б.Крнгарт,С. ЭК-т, кернеуд, ток кшн лездк, максимал жне серлк мндер 3.2 Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедерг. ЭК-т, кернеуд, ток кшн лездкV.Сабаты ткзлу дстер: тсндру, жазбаша, сра жауап, есептер шыарту, тест тапсырмалары. Катушканы индуктивтiлiгi 80 мГн, катушка осылан серлi кернеу 100 В, ток жиiлiгi 1 к Гц.

Есептер шыару. 7. Блмдлк.Айнымалы ток тзбегндег индуктивт кедерг ымын енгзу, талдау.Есептер шыару арылы бекту.

Курс физики оыту: оушылара айнымалы ток ымымен жне оны сипаттайтын шамалармен толы таныстыру. Комментарии для сайта Cackle. Айнымалы ток. катушкадан тратын айнымалы ток тзбег амплитудасын згертпей, жилгн згертуге болатын сырты айнымалы кернеуге осылан. Кернеу мен ток кшiнi серлiк мнi.Есеп шыару лглер. ВУЗ: КазАТУ. Электромагниттк тербелстер. Сын трысынан модулн пайдалана отырып оушыларды тлген таырыптар бойынша блм дегейн анытап з бетнше крдел есептерд шыару дадыландыру 4. Катушканы индуктивтiлiгi 80мГн, катушка осылан серлi кернеу 100В, ток жиiлiгi 1кГц. Айнымалы ток тзбегндег актив кедергн арастырамыз.4.Есептер шыару. Размер: 180 Kb. Похожие тематики. 1. Жалпы блм беретн мектептерде блм сапасын арттыру, блм беру мазмнын жетлдру, оыту рдсн жаа сапалы денгейге ктеру малмдерд дстемелк шеберлктерн 15 ЖББ ОМ Копеев Айдар Сейтович Сыныбы: 11 Пн:физика Сабаты аты Есептер шыару Слтеме Жоспар Жалпы масаты Айнымалы ток жне онда олданылатын физикалы Физика.Айнымалы ток тзбегндег уат. Физикадан есептер жинаы (А.П.Рымкевич) осымша: 1.Ремизов А.Н. 12. Айнымалы ток. Айнымалы ток тзбегндег актив кедергн арастырамыз. Читать работу online по теме: практикум задач эл.тех2 28. Жанаманова Нргл. Есептер шыару. Сзжмба шешу (слайд). Материал по физике Практикалы жмыс: Эксперименттк есептер шыару. Ткзлу орны: Ккшетау аласындаы физика-матеатика баытындаы Назарбаев Зияткерлк мектеб Айнымалы ток тiзбегiндегi актив кедергi. Айнымалы ток тзбегндег актив кедергн арастырамыз.4. 1. Баылау жмыстарына арналан есептер.1.2. Отзывы и комментарии о Айнымалы ток есептер. 1. Сабаты крнеклг: Талдау кестес, топшамалар, баалау параы, электр тзбегн схемалары, Microsoft PowerPoint презентациясы Блмдлк: Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедергсн, айнымалы ток тзбегндегток тзбегндег сыйымдылы кедерг, индуктивт кедергсн анытуа есептер шыаруды жетлдру. Неге локомотивтерде 27,5кВ айнымалы ток желс олданылады?электр желс. Жел есептер лестру(слайд). айнымалы ток. Размер: 716.8 Кб. Жаттыулар мен есептер. Айнымалы ток Яблочков шыраындаы кмрд бркелк жануын амтамасыз етт жне шамдарды бр электр энергиясы кзнен оректенуне жол ашты. 3.1. Айнымалы (синусоидал) ток тiзбектерi. кернеу. 1. 1.Ток кшн лшем брлг. Сабаты таырыбы: Айнымалы ток. Есептер шыару. йренуге арналан сратар. Электр энергиясын ндру, жеткзу жне пайдалану» тарауы бойынша есептер шыару.Саба масаты:Оушыларды осы тарауда алан теориялыЕсептер шыару. Айнымалы ток не шефа залы жйен жи олданады ? Ж : 3 фазалы 6 Автотербелстер, транзисторлы генератор таырыптары бойынша оушыларды тжрибелер жасау арылы шешмге келун йымдастыру, есептер шыару арылы айнымалы ток Айнымалы ток тзбегндег резонанс Сырты айнымалы кернеуд жилг тербелмел контурды меншкт жилгмен брдей боланда Размер: 89.5 Kb. Айнымалы ток шн Ом заы. 1.Активт кедергс R50 Ом айнымалы ток тзбегн блгндег кернеуд амплитудалы мн Um100 B, тербелс 3.1. 0 жауап. Блмдлк масаты: таырып бойынша есептер шыару дадыларын алыптастыру, оушыларды тарау бойынша алан блмдерн жйелеу, таырыпты есептер шыару 11-сынып.«Айнымалы ток. Саба?. 4.Есептер шыару. 3. Баылау жмысы. Т.ябаев) Айнымалы электр тогы таырыбы бойынша тест сратары Есептер жинаы жне оу ралдары2.4. Айнымалы токoqu-bilim.kz//Электромагниттк тербелстер. Size: 88.6 Kb. Траты ток конденсатор арылы тпейд Блмдлк: Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедергсн, айнымалы ток тзбегндегток тзбегндег сыйымдылы кедерг, индуктивт кедергсн анытуа есептер шыаруды жетлдру. Айнымалы ток тзбегндег актив кедерг, конденсатор жне индуктивтк катушка. Сабаты таырыбы: Айнымалы ток. 3.1. . 0 найтын 0 намайтын. 7. Сабаты крнеклг: Талдау кестес, топшамалар, баалау параы, электр тзбегн схемалары, Microsoft PowerPoint презентациясы Блмдлк: Айнымалы ток тзбегндег сыйымдылы кедергсн, айнымалы ток тзбегндегток тзбегндег сыйымдылы кедерг, индуктивт кедергсн анытуа есептер шыаруды жетлдру. Есептер шыару. Ал техникада айнымалы ток деп ток кш мен кернеуд период шндег орташа мн нлге те болатын периодты ток тснлед. Кпфазалы айнымалы то тзбег шфазалы то жйесн ру, оны параметрлер жне ерекшелг. Сабаты таырыбы: Айнымалы ток.2. Катушканы индуктивтiлiгi 80мГн, катушка осылан серлi кернеу 100В Ал техникада айнымалы ток деп ток кш мен кернеуд период шндег орташа мн нлге те болатын периодты ток тснлед.. Есептер шыару.

11 сынып. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Сыныбы: 11 П?н:физика Саба?ты? аты Есептер шы?ару Слтеме Жоспар Жалпы ма?саты Айнымалы ток ж?не онда ?олданылатын физикалы? шамалар жайлы ма?л?мат беру Демек, айнымалы ток орнына сер сондай траты ток алуа болады, ) Айнымалы ток кзне конденсаторды осайы. 1. Видео о Айнымалы ток есептер. 1. есеп. ?. 1. Электромагниттк тербелстер. Блм деген бик шы?Ба?ыт?а сен жеткзер.Блм деген а?ылшы??иынды?тан ?ткзер- ?ранымен саба?ымызды бастаймыз.Саба?ымызды? негзг ма?саты тарау бойынша ?айта Айнымалы ток тзбегндег блнетн уатты табайы. Катушканы индуктивтiлiгi 80мГн, катушка осылан серлi кернеу 100В, ток жиiлiгi 1кГц.

Схожие по теме записи:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©